نشست علمی

طی نشست علمی درباره مفهوم دفاع تهاجمی در غرب و دفاع تادیبی در اندیشه دفاعی امام خمینی(ره) و امام خامنه ای (مدظله العالی)مورد بررسی قرار گرفت