فراخوان مقاله نویسی

همایش چهارم تبیین اندیشه دفاعی امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) پذیرای مقالات اساتید، صاحبنظران و دانشجویان در محورهای چهارمین همایش می باشد.
این همایش در پایگاه استنادی علوم جهان اسلامISC، مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهSID و مرجع دانشCIVILICAنمایه شده است و امتیاز لازم برای ارتقاء علمی اساتید و مصاحبه دکترای دانشجویان محسوب می گردد.